ارتباط با ما

 آدرس: کیانشهر، انتهای بلوار امام رضا(ع)، جنب ساختمان آتش نشانی

شماره های تماس منطقه :

شهردار: 33775880   (061)

دفتر شهردار: 09023377720   و  09023377730

معاون مالی اداری: 33783408 (061)

مدیر مالی: 33792288  (061)

مدیر اداری: 33770508  (061)

معاون خدمات شهری: 33781098  (061)

معاون شهرسازی و معماری: 33786201  (061)

معاون فنی عمرانی: 33775822  (061)

معاون حمل ونقل و ترافیک: 33770524  (061)

روابط عمومی: 33777075  (061)

مدیریت حراست: 33786207  (061)

دبیرخانه(فکس): 33792882  (061)

شماره پیامک منطقه : 30002577

 پست الکترونیک :    zone2@ahvaz.ir

 

 
ارتباط با ما

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما