ارتباط با ما

 آدرس: کیانشهر، انتهای بلوار امام رضا(ع)، جنب ساختمان آتش نشانی

شماره پیامک منطقه : 30002577

 پست الکترونیک :    zone2@ahvaz.ir

تلفن

واحد

ردیف

33849451-2

اپراتور

1

33849445-8

دفتر شهردار

2

33849454

اداره پپشتیبانی

3

33849443

صندوق

4

33849457

کمیسیون 77

5

33749444

معاون مالی اقتصادی

6

33849453

معاون فنی

7

33849441

معاون ترافیک

8

 

مدیریت حراست

9

33849455

مدیر مالی

10

33849456

فرهنگی

11

33849461

خدمات اداری

12

33849442

معاون شهرسازی

13

33849458

حفاظت فیزیکی

14

 
ارتباط با ما

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما